Algemeen

Geschiedenis

De Wassenaarse Oranjevereniging "Koningin Wilhelmina" is opgericht begin 1905 en is springlevend.

Vereniging

Hier vindt u de doelstellingen van onze vereniging en de samenstelling van het bestuur.

Koninklijk Huis

Hier wordt u rechtstreeks naar de officiele site van het Koninklijk huis geleid.

Lidmaatschap

Lidmaatschap geeft u voor sommige activiteiten vrije toegang en u steunt daarmee ons werk..

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.


Sommige zaken zijn te huur


De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”.

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de WOV verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Dit reglement is voor de leden en donateurs verbindend vanaf de dag, waarop de statuten in werking treden. 

Fietstocht langs Wassenaarse oorlogsmonumenten